อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม “แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5

3

ที่โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยา​ อ.น้ำปาด​ จ.อุตรดิตถ์​ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม “แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 ในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งในปีนี้เป็นวาระพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระ บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดง ออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนําใจของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดี  ให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพ โดยเปิดให้ประชาชน  ชมรมออกกำลังกาย  ชมรมกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ  ของอำเภอน้ำปาดและจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวนกว่า 1,500 คนมาร่วมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกวิธี

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here