อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

4
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

อำเภอตาคลี จัดกิจกรรม โครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  โครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลตาคลี   บริเวณคลองระบายน้ำ สายคลองทหาร หน้ากองบิน 4  โดยช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้  กำจัดวัชพืช เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นการรวมพลังของคนในชาติด้วยความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมือง

ภาพ-ข่าว  สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here