อำนาจเจริญ โควิค 19 ทรงตัว สสจ.มั่นใจเอาอยู่ เพราะประชาชน แพทย์-พยาบาล ให้ความร่วมมือเต็ม100

5

นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่าสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 17 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด จำนวน 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 11 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 3,410 ราย    ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม จำนวน 2,837 ราย ภายในจังหวัด สะสม จำนวน 573 ราย กำลังรักษา 195 ราย ที่โรงพยาบาล 100 ราย โรงพยาบาลสนาม 70 ราย Home Isolation 25 ราย และ Community Isolation 0 รายผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 3 ราย รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 3,181 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย ที่อำเภอเสนางคนิคม 4 ราย อำเภอพนา 5 ราย อำเภอเมือง 11 ราย อำเภอชานุมาน 4 ราย อำเภอหัวตะพาน 4 ราย อำเภอลืออำนาจ 3 ราย และอำเภอปทุมราชวงศา 3 ราย

นายแพทย์ สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวด้วยว่า สภานกาณ์โควิด-19เริ่มมีแนวโน้มลดลงมากทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19  มาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว/ทิพกร  หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here