อำนาจเจริญ วางแผนงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

2

ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่  1 /2565   โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงกัน 

นายเฉลียว  หวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ   เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565   จากนั้นเป็นการรายงานสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทุกเส้นทางในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  และการรายงานผลการปฏิบัติงานของด่านชุมชนแต่ละอำเภอ รวมทั้งรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ทั้ง 7 อำเภอ

 ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ด่านตรวจชุมชน ด่านตรวจคุณภาพ เน้นย้ำให้ประชาชนผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100 %  ตามมาตรการของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลดการบาดเจ็บ จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับการขับขี่ รวมทั้ง ให้อำเภอชานุมาน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ แก่งคันสูง ตรวจตราเข้มข้น เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์  2565 

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน/จังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here