อำนาจเจริญ มอบผ้าห่มกันหนาวของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 230 ผืน ในพื้นที่ 3 ตำบล เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้

2

 นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายภูธเนษ ทองโท ปลัดอำเภอความมั่นคง มอบผ้าห่มกันหนาวของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 230 ผืน ให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวตำบลนาหมอม้า จำนวน 120 ผืน ตำบลนายม จำนวน 50 ผืน ตำบลกุดปลาดุก 60 ผืน บริเวณศาลาวัดโพธิ์ศรี ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ      

โดยมีนายสุพรรณ ศรีเมฆ กำนันนาหมอม้า  นายคนอง กองสิน กำนันตำบลนายม  นายประสิทธิ์ บุญรำไพ กำนันตำบลกุดปลาดุก และนายวิโรจน์ ถีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหมอม้า นำประชาชนเข้ารับผ้าห่มกันหนาว และมีการมอบรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้โชคดี/

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน/อำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here