อำนาจเจริญ มหาดไทย ลงพื้นที่ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ขจัดความยาก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.เพ็ญจันทร์  ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย  ดร.ประภาจิต ศรีสว่างพัฒนา ประธานภาคตะวันออกสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย

ดร.ธรรมรงค์  สืบอ้าย นายกสมาคมพัฒนาชนบท   คุณอุไร วิชัยดิษฐ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ จำนวน 20 คน ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธนูศิลป์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  นางถาวรีย์ ลาภสาร ปลัดอาวุโสพร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทั้ง 7 อำเภอ รับลงทะเบียนประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ จำนวน 118 ราย โดยแต่ละอำเภอจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน อันจะเป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน/อำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here