อำนาจเจริญ พ่อเมืองลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน ติดตามการระวางแนวเขตเพื่อขุดลอกหนองสามขา และการก่อสร้างธนาคารเลือด

5

 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด ติดตามการระวางแนวเขตเพื่อขุดลอกหนองสามขา เป็นหนองน้ำอยู่ระหว่างตำบลสร้างถ่อน้อยและตำบลรัตนวารี โดยนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน กำนันทั้ง 2 ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ โดยมีผู้ยินยอมบริจาคที่ดินรอบหนองน้ำบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค โดยใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท และยังมีการติดตามสถานที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารธนาคารเลือดบริเวณที่ดินราชพัสดุ ข้างโรงพยาบาลหัวตะพาน

ทั้งนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ ได้ให้เกียรติเป็นองค์ที่ปรึกษา    นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว รักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน///

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here