อำนาจเจริญ พ่อเมืองนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

5

ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยปี 2565 พร้อมกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ไทยแก่ผู้ร่วมพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำสรงน้ำพระพุทธรูปพระมงคลมิ่งเมือง และพระละฮาย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญได้มาทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวซึ่งจะส่งผลต่อท้องถิ่นมีสังคมที่มีความสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งให้ความร่วมมือกับทางราชการในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here