อำนาจเจริญ พาณิชย์ เปิดจุดจำหน่ายโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ตรวจตราชั่งให้ได้มาตรฐาน

6

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย วิรัตน์  นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจราคาหมูที่ตลาดวิชิตสินเปิดจุดจำหน่ายโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนร้านตรงข้าวกับสวนมิ่งเมืองเฮบิมพระเกียรติ ใจกลางเมืองอำนาจเจริญ  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาสุกรขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อเนื้อสุกรชำแหละในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคา 150 บาท/กิโลกรัม จังหวัดอำนาจเจริญมีร้านค้าและเขียงหมูเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ร้าน ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 มกราคม 2565

ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดจุดจำหน่ายโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูแพงในเบื้องต้น แล้วและในวันนี้เอง ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้ตรวจตาชั่ง ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาด สด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หรือตลาดวิชิตสิน โดยการสุ่มตรวจ แทบทุก เขียงหมู ตลาดผัก ตลาดปลา ต่างๆ ยังไม่ปรากฏว่า พ่อค้าแม่ค้ารายใดที่ทำการไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายราคาหมูแพงเกินไป และจำหน่ายพืชผัก ปลา เนื้อไก่ อาหารทะเล แพงจนเกินไป และจะสังเกตเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ จะหันไปบริโภคอาหารประเภทปลาและอาหารทะเล กันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากราคาหมูแพง เนื่องในใกล้เทศกาล ตรุษจีนที่จะมาถึง ตนได้กำชับ บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดว่า ให้จำหน่ายอาหาร ให้อยู่ใน ราคาที่รัฐกำหนด แต่เนื่องจากราคาซื้อมาแพง ราคาขายก็แพงขึ้น แต่ให้อยู่ในความเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้บริโภค ที่สำคัญตาชั่งต้องได้มาตรฐาน ทางพาณิชย์จังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าที่ ออกไปสุ่มตรวจเป็นระยะระยะ โดยไม่มีการแจ้งมาก่อนทั้งนี้เพื่อจะเอาผิด กับผู้ที่ โกงตาชั่งไม่มีความเที่ยงธรรมกับผู้บริโภค

วันนี้ต้องขอขอบคุณ บรรดาสื่อมวลชน และพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนเจ้าของตลาด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่ตรวจสอบราคา ที่จำหน่ายจริง และเครื่องชั่ง ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้ผู้จำหน่าย สินค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบ ผู้บริโภค หรือประชาชนนั่นเอง ส่วนร้านจำหน่าย สุกรในราคาถูก ตามนโยบายของภาครัฐ ทางเราจะเชิญชวน ร้านค้าต่างๆ เข้าโครงการให้ได้จำนวนมากที่สุด เพื่อที่จะ ช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค ให้อยู่ได้ แล้วไม่สร้างความเดือดร้อน ให้ผู้บริโภค มากจนเกินไป และหากทราบว่า มีร้านใด เขียงใด จำหน่ายราคาสุกร สูงเกิน จริง ทางเราก็จะ ดำเนินคดี ให้ถึงที่สุด ล่าสุดนี้ ทางเรา จะพยายาม ดึงร้านค้าต่างๆเข้าร่วมโครงการในการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละที่ถูกให้ประชาชนบริโภคได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และค่าครองชีพของประชาชนลงได้มาก ส่วนร้านที่จำหน่ายหมูในราคาถูก ที่จังหวัดอำนาจเจริญขณะนี้มี 1 ร้านจำหน่ายเนื้อหมู 150  บาท /กิโลกรัมที่ วีซี มีท ตรงข้ามสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จากวันที่ 6-15  มกรคม 2565 

ภาพ/ข่าว  ทิพกร  หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.อำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here