อำนาจเจริญ บริจาคมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับสสจ.และรพ.ทั้ง7แห่งในพื้นที่

5

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานสำหรับ อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โควิด 19 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินในชุมชน จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 โดยนางวันวิสาข์ อรพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตัวแทนมอบ ประกอบด้วย ชุดกราวน์กันน้ำ ถุงมือยาง หมวกคุมผม จำนวน 112 ชุด และชุด PPE จำนวน 168 ชุด ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จะนำไปสนับสนุนให้ อสม. ที่เป็นด่านหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมบุคลากรสาธารณสุข ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ต่อไป

และในวันเดียวกันนี้เอง ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นางฤดีวรรณ   วงศ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน    7 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับมอบจากโรงรับจำนำทรัพย์ชวนชม ตำบลบุ่ง อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน/อำนาจเจริญ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here