อำนาจเจริญ “ทุบทิ้งแล้วหนี” ผู้รับเหมาทิ้งงานไม่ยอมก่อสร้างทางเข้าบ้านเหมือนที่ตกลงกันไว้ ร้องสื่อขอความช่วยเหลือ

15

นายสำเนียง  มีทองแสน  เผยว่า ชาวบ้าน กว่า 100กว่าหลังคาเรือนตนได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีการขยายถนน สายบายพาส และขุดท่อระบายน้ำ เส้นทางทางทิศตะวันออกของตัวเมืองอำนาจเจริญ โดยครั้งแรกนั้นทางผู้รับเหมาได้ตกลงกับประชาชน100 กว่าหลังคาเรือนว่า หลังจากทำ ท่อระบายน้ำเสร็จและฟุตบาทเสร็จ จะทำทางเข้าให้ใหม่ หลังจากที่พวกเขาทุบทิ้งทางเข้าอันเก่าออก แต่พอทำถนนและร่องน้ำพร้อมฟุตบาทเสร็จเรียบร้อย ไม่ยอมทำถนนทางเข้าบ้านให้กับพวกตน ตามสัญญา ประชาชนสอบถามก็ทำอ้ำอึ้ง โป้ยโน่นนี้นั่น บอกงานเสร็จแล้ว แล้วมันจะเสร็จได้ยังไงในเมื่อไม่ทำถนนเข้าหมู่บ้าน ราดคอนกรีตให้เรียบร้อย เหมือนเช่นแต่เดิมก่อนจะทำก่อนจะ ทุบ ทิ้ง ผู้รับเหมาไม่ทำตามสัญญา

พวกตนจึงรวมตัวกัน ร้องผู้สื่อข่าวเป็นหนทางสุดท้าย เพราะผู้รับเหมากลับ และพวกตนจะเสียเงินในแต่ละช่องเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 5-6 หมื่นบาท ผู้รับเหมามาทำเช่นนี้ได้อย่างไร เพื่อมาทุบทางเข้าของพวกตนแล้วก็ควรทำให้ใหม่ ทราบข่าวมาว่ามีหน้าบ้านบางราย เดือดร้อนเพราะขนดินที่เขาถมหน้าบ้านไว้ไปขาย และผู้รับเหมาทำหน้าบ้านเขาพังหมด ตน และประชาชนผู้เดือดร้อนกว่าหลายร้อยรายในถนนสายบายพาสนี้พวกตนจะรวมตัวกันเข้าร้องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และทางกระทรวง คมนาคม ที่กรุงเทพฯ อีกด้วยหากไม่ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจจากทางจังหวัดเพราะพวกตนได้รับความเดือดร้อนมาก ทุบแล้วทิ้ง หรือทุบแล้วหนีเช่นนี้ทำได้อย่างไร

จึงวอนผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและเรียกเงินคืนด้วย ต้นจะทำเรื่องนี้ ร้องผู้เกี่ยวข้อง และนายกรัฐมนตรี ของไทย อีกต่อไปหากพวกต้นไม่ได้รับเงินคืน พวกต้นได้รวมตัวกันและปรึกษาหารือกันแล้วว่า จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด มันเป็นการเอาเปรียบประชาชนจนเกินไป พวกตนรับไม่ได้//

ภาพข่าวนายทิพกร   หวานอ่อน   ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญรายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here