อำนาจเจริญ ตรวจตราสถานบันเทิงพร้อมจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดให้สิ้นซาก

0

ภายใต้อำนวยการของนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจสันติบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และเทศบาลเมืองอำนาจเจริญออกตรวจสถานบริการสถาน สถานประกอบการ

ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดทั้งกำชับให้สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้มีการ เปิด – ปิด เกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกวดขันมิให้มีการปล่อยปละละเลยให้มีผู้ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ ห้ามมิให้มีการแสดง ลามก อนาจาร และห้ามมิให้มั่วสุมเสพยาเสพติดเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามมีให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทั้งในส่วนร้านที่ตั้งอยู่ในโซนนิ่งและนอกโซนนิ่ง จำนวน 8 ร้านผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำทุกประการ/

ภาพ-ข่าว/ทิพกร  หวานอ่อน   ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here