อำนาจเจริญ ด้วยบุญบารมี”หลวงปู่แสง จันดะโชโต”ประชาชนนับหมื่นหลั่งไหลร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนเทด้วยทองเหลืองทั้งองค์ขนาดใหญ่

5

 หลวงปู่แสงจันดะโชโต( ญาญณวโร พร้อมลูกศิษย์ลูกหา ได้เดินทางมาถึงวัดทิพยารามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ด้านทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสงจันดะโชโต ซึ่งมีความกว้าง 19 เมตรและมีความสูงถึง 29.9 เมตร ซึ่งเป็นองค์เดียวที่สูงที่สุดในโลกและหน้าตักกว้างที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นหลวงปู่แสงเมื่อเดินทางมาถึงได้เทศนาและกล่าวทักทายกับประชาชนที่มารอรับอยู่ที่วัดแห่งนี้จากนั้นประชาชนได้ถวายอาหารหวานคาวให้หลวงปู่ได้ฉันอาหารอย่างสบายอกสบายใจ แล้ว

ด้านพระอนุพงษ์  อัตถะกะโร(คูบาโน)ชึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดและพระอาจารย์ชน-ะโชค  มหาวีโร (พระเลขาเจ้าอาวาสวัด) ผู้ประสานงาน ควบคุมดูแลการก่อสร้างพระเลขา ได้มอบเหรียญทองคำ ให้กับหลวงปู่แสง หลวงปู่แสงได้รับไว้พร้อมกับยิ้มน้อยๆ และกล่าวว่าขอบใจมาก จากนั้นหลวงปู่ได้ให้พรกับพุทธ ศาสนิกชนและจากนั้นหลวงปู่ได้ฉันท์อาหารอย่างสบายใจ เป็นเวลานานพอสมควร ด้วยอารมที่เบิกบานดีมากต่อจากนั้นหลวงปู่ให้พรกับญาติโยมต่างๆที่มาเป็นจำนวนมากและได้แจกพระเครื่องเป็นเหรียญหลวงปู่รุ่นล่าสุดกันเป็นจำนวนมากนับเป็นหมื่นๆองค์เป็นรุ่นล่าสุดของทางวัดที่ได้รับอนุญาติจากปู่ให้ทำเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชนชึ่งก็ได้กันทั่วหน้า

หลวงปูได้เจิมฐานรูปหล่อตนเองเพื่อจะนำไปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แสง  จันดะโชโต(ญาณวโร)ต่อไปจากนั้นได้เดินทางกลับวัดที่อำเภอป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ท่ามกลางมีฝนตกลงมาระยะหนึ่งหลังก็หยุดตกนับว่าเป็นสิ่งมหัสจรรย์มากปู่เสร็จพิธี จากนั้นก็ท้องฟ้าเปิดตลอดงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์ปู่แสงจันทร์ดะโชโตตลอดทั้งวัน ชึ่งในวันนี้มีประชาชนและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานในพิธี เททองหล่อองค์หลวงปู่แสงจันดะโชว์โตเป็นจำนวนมากนับหมื่นคน

ด้านพระธิการอนุพงษ์   อัตถะกะโร(คูบาโน)เจ้าอาวาสวัดทิพยาราม(ธ)บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่นี้มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสง จันดะโชโต บุคคลเหล่านี้สมควรที่จะสร้างสถูปเจดีย์รูปเหมือนไว้กราบไหว้เคารพบูชาในนี้เองขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสงจันดะโชโต ซึ่งมีหน้าตัดกว้าว 19 เมตรความสูง 29.9 เมตรเป็นรูปหล่อทองเหลืองทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เจ้าอธิการอนุพงษ์กล่าวต่ออีกว่า “ถูปารหบุคคล”คือบุคคลผู้สมควรสร้างสถูปเจดีย์รูปเหมือนไว้กราบไหว้ เคารพ บูชา  มี4คือ. 1.พระพุทธเจ้า  2.พระปัจกพุทธเจ้า  3.พระอรหันต์ 4.พระเจ้าจักรพรรดิ์   เมื่อมหาชนยังจิตเลื่อมใสว่า  นี้รูปเหมือนของพระอนุสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่น พวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในรูปเหมือนนั่นแล้ว. เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เจริญพร

ทางด้านพระอาจารย์ชน-ะโชค  มหาวีโร (พระเลขาเจ้าอาวาสวัด) ผู้ประสานงาน ควบคุมดูแลการก่อสร้าง กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ก็เป็นวันดีที่พวกเราได้รับความเมตตาจากองค์หลวงพ่อแสง จันดะโชโต ที่เดินทางมาวันนี้ได้เกิดสร้างขึ้นก็มีประชาชนญาติโยมชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดยโสธรนะครับรวมทั้งชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาร่วมกันจัดงานใหญ่ขึ้นวันนี้เป็นงานใหญ่และใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหน้าตักกว้าว  19เมตรสูง 29.9เมตรใหญ่ที่สุดในโลกและจุดนี้ยังสร้างเป็นสถานที่เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะทั่วโลกครับเป็นที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานขององค์กรต่างๆครับถือว่าศูนย์รวมตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมระดับใหญ่  โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ให้เมตตาสร้างก็ขออาจตะมาขอขอบคุณประชาชนชาวภาคอีสานชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านและบรรดาคณะศิษย์ยานุศิษย์มาจาก กรุงเทพมหานครก็จะเดินทางมาร่วมงานในวันเป็นจำนวนมากครับมาร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์เททองหบ่อรูปเหมือนหลวงปู่แสง  จันดะโชโด เกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วโลกเป็นพระเกจิชื่อดังภาคอีสานแห่งลุ่มแม่น้ำโขงด้านจังหวัดอำนาเจริญติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปสส.ลาว)วันนี้เราก็ได้เป็นเลิกงามยามดีเป็นวันแรกที่พวกเราเททองกล่อฯต้องขอบอกบุญนะครับอาตมาเป็นคณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทางคณะสงฆ์นะครับได้รับความเมตตาไว้ๆจากท่านเจ้าอาวาสนะครับเป็นพระอธิการอนุพงษ์(หรือที่เรียกกันติดปากว่า”คูบาโน”)นะครับให้ดูแลความเรียบร้อยและก็ดูแลการก่อสร้างหลวงปู่แสงฯให้สำเร็จ หน้าตักกว้าง 19 เมตรสูง29.9 เมตรนะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ

และที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมระดับประเทศก็ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยนะครับที่มีความศรัทธาและนับถือองค์อุปถัมภ์องค์หลวงปู่แสงนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมงานก็นับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราจะได้ร่วมเททองรูปเหมือนท่านหลวงปู่แสยิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ให้เราก็แชร์กันต่อทั่วโลกวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับในสถานที่แห่งนี้ที่นับว่าเป็นแหล่งประวัติศาสาตร์ไทยว่าครั้งหนึ่งได้มีการก็สร้างองค์พระเป็นพระมีเมตตามีคุณธรรมและเททองเหลืองทั้งองค์ใหญ่และสูงที่สุดในโลกใบนี้และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและยังเพื่อที่ใช้ประโยชน์สืบต่อไปในวันข้างหน้าบนพื้นที่กว่า100 ไร่ที่ชื้อเองและมีประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคที่ดินให้กับทางวัด รูปเหมือนองค์หลวงปู่จะใหญ่แนโลกเลยถือว่าเป็นการหล่อเกจิดังคนอีสานและดังไปทั่วโลกจะต้องหล่อรูปเหมือนท่านให้องค์”หลวงปู่แสง จันดะโชโต”จะต้องใหญ่ที่สุดในโลก”ฉันใดก็ฉันนั้นเช่นกัน”

เพราะว่าการสร้างองค์พระรูปเหมือนภาคต่างๆมีครบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโต พระอาจารย์หลวงปู่มั่น  หลวงพ่อโสธร ภาคเหนือ ภาพกลาง  ภาพใต้  ถาคตะวันออก มีตรบหมด คงเหลือแต่ภ่าคอีสานเรานี่แหละครับ อันนี้ทางไปทางเราก็จะมีหลวงแสงฯที่สร้างหล่อรูปเหมือ้นและเททองหล่อด้วยทองเหลืองแท้ๆทั้งองค์อีกด้วยที่สำคัญจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวอำนาจเจริญและประชาชนทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกที่มีความทรัทธาบูกปู่แสงว่าสร้างใหญ่และสูงที่สุดในโลกโดยท่านหลวงปู่แสง  จันดะโชโตท่านเมตตาอนุญาตให้เราได้ก่อสร้างในครั้งนี้นะครับชึ่งประธานในพิธีครั้งนี้ก็คือนายฤทธิ์สรรค์  เทพพิทักษ์  ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ อาตมาขอเจริญพร/

ภาพ-ข่าว ทิพกร หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าว จ.อำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here