อำนาจเจริญ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แอสตร้าเซเนกาให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

8

นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้ด้วย โดยมี นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จังหวัดอำนาจเจริญฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ 60  ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง พร้อมกัน ทุกอำเภอ โดยเน้นกลุ่มที่มีคิวนัดฉีดจากแอฟพลิเคชั่นหมอพร้อมก่อน รวมทั้งกลุ่มที่ อสม.ทุกพื้นที่ออกเคาะประตูคัดกรองและกลุ่มลงทะเบียนที่ รพ.สต. / โรงพยาบาลใกล้บ้าน   

 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญให้ความสำคัญเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด19 อย่างมาก  มีการประชุมและวางแผนทุกสัปดาห์มาตลอด  วันนี้ถือเป็นวันดีเดย์ ที่ทุกอำเภอฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมกัน ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 60  ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง   จังหวัดอำนาจเจริญได้จัดสรรกระจายวัคซีนไปให้ทุก

สำหรับข้อปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนโควิด19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 2 วัน    งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชากาแฟ    และหากเป็นไข้ให้เลื่อนการฉีดไปก่อน ข้อมูลที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดคือแจ้งการมีโรคประจำตัว รักษาที่ไหน มียาที่รับประทานอย่างไรบ้าง ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีนที่ผ่านมา และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์   ส่วนในวันที่ฉีด ควรดื่มน้ำมากๆ  ใส่เสื้อที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน  เตรียมเอกสารเช่น บัตรประชาชนและข้อมูลที่เจ้าหน้าที่คัดกรองลงทะเบียน  ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและเว้นระยะห่างตามมาตรการ หากมียาทานจากโรคประจำตัวให้ทานยาได้ตามปกติ  ส่วนข้อปฏิบัติหลังฉีด ทุกคนต้องพักสังเกตอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น อาจจะมีอาการวิงเวียน คลื่นใส้อาเจียน หรืออาการรุนแรงเช่น มึนชา แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว และอื่นๆ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอาจมีไข้หรือปวดเมื่อยได้ สามารถรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลได้   อย่างไรก็ตามจังหวัดอำนาจเจริญ ไ ด้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่///

ภาพ-ข่าว ทิพกร   หวานอ่อน/อำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here