อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามหมู่บ้าน

11

นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ ร่วมกับ นางสาวอมรรัตน์ สุเลิศ นายก ทต.โคกกลาง นายเติม บุญเรือง รองนายก ทต.โคกกลาง นายศิริชัย สุทธิวงค์ เลขาฯ นายก ทต.โคกกลาง นายปึด สุทธิวงค์ กำนัน ต.โคกกลาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลโคกกลาง

 ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม  การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน/

ภาพ-ข่าว ทิพกร   หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here