อำนาจเจริญ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0

ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช/เดิมชื่อ “สิน” ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277บิดาเป็นชาวจีนชื่อ “ไหฮอง”  มารดาชื่อ”นกเอี้ยง” ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา/พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง  ฉลาดเป็นเลิศ มีความมานะอดทน กล้าหาญจึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ  ตามลำดับคือ เป็นพระยาตาก เจ้าเมืองตากได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการ  สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แต่ยังมิทันได้ไปปกครองเมืองพม่าก็ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา จึงอยู่ช่วยราชการในเมืองหลวง/ทรงบัญชาการการสู้รบกับพม่า/อย่างเข้มแข็ง พม่าต้องล่าถอยกลับไปหลายครา หลังจากนั้น 6 เดือนพม่าได้ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาอีกและเนื่องจากบ้านเมืองระส่ำระสายไพร่พลอิดโรยขาดเสบียงอาหารและขาดศาสตราวุธ ในที่สุดก็เสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2310 พระยาตากจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยา มุ่งมายังหัวเมืองตะวันออกเข้าตีเมืองจันทบุรีได้  และตั้งทัพอยู่ที่จันทบุรีและเคลื่อนทัพมายังเมืองตราด เพื่อรวบรวมไพล่พล และอาวุธยุทโธปกรณ์/เพื่อกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาพระราชกรณียกิจที่สำคัญ/ที่ทำให้ได้รับสมัญญาสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช/คือพระราชกรณียกิจ/การกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พล/ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่าซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น กรุงศรีอยุธยา/และได้รับชัยชนะในที่สุด/เป็นการกอบกู้ อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา/เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 

หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์/ณ วันพุธ/เดือนอ้าย แรม 4 ค่ำ  จุลศักราช 1129 ปีชวด ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2310  ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชร/หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า/สมเด็จพระเจ้าตากสิน/หรือสมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเสด็จสวรรคต/เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 เมื่อพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15  ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ/แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันหาที่สุดมิได้  ทางรัฐบาลอีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย  จึงพร้อมกันถวายพระเกียรติ/ประกาศให้วันที่ 28  ธันวาคม ของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์สมบัติของพระองค์ เป็นวันที่ระลึก “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” 

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน/อำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here