อำนาจเจริญ !! คึกคัก ผู้สมัคร ส.อบต.-นายก อบต. ทั้ง39 แห่ง แห่สมัครรับเลือกตั้งหลังเว้นวรรคมานาน

3

ที่จังหวัดอำนาจเจริญบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายก อบต. ทุกแห่งในพื้นที่ จ.อำนนจเจริญ ค่อนข้างคึกคัก ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แห่เดินทางมารอสมัครแต่เช้ามืด โดยเฉพาะที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อ.เมืองหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 นายปองศักดิ์  วรสาร หรือ อดีต นายก อบต.ดอนเมย  หลายสมัย  ได้นำคณะลงสมัครแต่เช้ามืด ได้หมายเลข 2 ซึ่งก่อนการสมัคร ได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมากราบไหว้ขอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน อบต.ดอนเมย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมระบุพร้อมจะทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลดอนเมยทุกหมู่บ้าน จะให้โอกาสกลับมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไป

นายปองศักดิ์  วรสารประ กล่าวด้วย ว่า ตำบลดอนเมยเป็นตำบลขนาดกลาง  ตนเองพร้อมทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลดอนเมย ทุก หมู่บ้าน จะให้โอกาสกลับมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไป

และตนจำทำการส่งสริมค้านการออกกำลังกายและกีฬาทุกเพศทุกวัย การจัดสวัสดีการและสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ แนวทางพัฒนาตำบลภายในระยะเวลา 4 ปี การจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล การจัดการเรื่องความสะอาดของถนนภายในบริเวณหมู่บ้านทุก หมู่บ้านภายในตำบล ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทาง เกษตรกรรม การ จัดการเรื่องระบบน้ำเสียในทุกหมู่บ้านภายในตำบล การจัดการระบบน้ำประปาที่ไม่ใสสะอาดและไหลไม่สะด วกการจัดการเรื่องไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไฟส่องสว่างในที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การจัดการบริหารน้ำเพื่อการเกษตรที่ดีการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์และการสาชารณสุขป้องกันโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยงการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคอนเมยที่มีสิทธ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง/

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน  /อำนาจเจริญ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here