อำนาจเจริญ”ปู่แสง”ลั่นวาจาบอกเจ้าอาวาสวัด”สร้างกะสร้างถัมแม้โน สร้างโลด ซามปู่บ่ทันตาย” ระดมทุน100กว่าล้านหล่อรูปเหมือนเทด้วยทองเหลืองทั้งองค์

14

 เจ้าอธิการอนุพงษ์   อัตถะกะโร(คูบาโน)เจ้าอาวาสวัดทิพยาราม(ธ)บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า(ปล่อยเสียง)ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญและชาวพุทธทั่วโลกวันนี้วันที่ 12   เดือนกันยายน 2565  แรม 2 ค่ำเดือน 10 เป็นวันที่เตรียมที่จะรอเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสง จันดะโชโต บุคคลเหล่านี้สมควรที่จะสร้างสถูปเจดีย์รูปเหมือนไว้กราบไหว้เคารพบูชาในวันที่ 17 กันยายน2565 ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสงจันดะโชโต ซึ่งมีหน้าตัดกว้าว 19 เมตรความสูง 29.9 เมตรเป็นรูปหล่อทองเหลืองทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เจ้าอธิการอนุพงษ์กล่าวต่ออีกว่า “ถูปารหบุคคล”คือบุคคลผู้สมควรสร้างสถูปเจดีย์รูปเหมือนไว้กราบไหว้ เคารพ บูชา  มี4คือ. 1.พระพุทธเจ้า  2.พระปัจกพุทธเจ้า  3.พระอรหันต์ 4.พระเจ้าจักพรรดิ์  เมื่อมหาชนยังจิตเลื่อมใสว่า  นี้รูปเหมือนของพระอนุสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่น พวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในรูปเหมือนนั่นแล้ว. เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  เจริญพร

ทางด้านพระอาจารย์ชนะโชค  มหาวีโร (พระเลขาเจ้าอาวาสวัด) ผู้ประสานงาน ควบคุมดูแลการก่อสร้าง กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า(ปล่อยเสียง)วันนี้ก็เป็นวันดีที่พวกเราได้รับความเมตตาจากองค์หลวงพ่อแสง จันดะโชโต ที่ได้มีวันนี้ได้เกิดขึ้นก็มีประชาชนญาติโยมชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดยโสธรนะครับรวมทั้งชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาร่วมกันขึ้นป้ายเพื่อเตรียมงานเป็นงานใหญ่และใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหน้าตักกว้าว  19เมตรสูง 29.9เมตรใหญ่ที่สุดในโลกและจุดนี้ยังสร้างเป็นสถานที่เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับเจริญวิปัสสนากรรมฐานขององค์กรต่างๆครับถือว่าศูนย์รวมตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมระดับใหญ่  โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ให้เมตตาสร้างก็ขอเรียนเชิญประชาชนชาวภาคอีสานชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านและบรรดาคณะศิษย์ยานุศิษย์มาจาก กรุงเทพมหานครก็จะเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับมาร่วมกันในวันที่ 17 กันยายนนี้นะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์เททองหบ่อรูปเหมือนหลวงปู่แสง  จันดะโชโด เกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วโลกเป็นพระเกจิชื่อดังภาคอีสานแห่งลุ่มแม่น้ำโขงด้านจังหวัดอำนาเจริญติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปสส.ลาวอาตมา

จึงขอเรียนเชิญทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็ได้เป็นเลิกงามยามดีเป็นวันแรกที่พวกเราก็ได้ขึ้นป้ายองค์หลวงปู่แสงฯก็ต้องขอบอกบุญนะครับอาตมาเป็นคณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทางคณะสงฆ์นะครับได้รับความเมตตาไว้ๆจากท่านเจ้าอาวาสนะครับเป็นพระอธิการอนุพงษ์(หรือที่เรียกกันติดปากว่า”คูบาโน”)นะครับให้ดูแลความเรียบร้อยและก็ดูแลการก่อสร้างหลวงปู่แสงฯให้สำเร็จ หน้าตักกว้าง 19 เมตรสูง29.9 เมตรนะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมระดับประเทศก็ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยนะครับที่มีความศรัทธาและนับถือองค์อุปถัมภ์องค์หลวงปู่แสงนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมงานก็นับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราจะได้ร่วมเททองรูปเหมือนท่านหลวงปู่แสยิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ให้เราก็แชร์กันต่อทั่วโลกวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับในสถานที่แห่งนี้ที่จะถึงได้ว่าเป็นแหล่งประวัติศาสาตร์ไทยว่าครั้งหนึ่งได้มีการก็สร้างองค์พระเป็นพระมีเมตตามีคุณธรรมและเททองเหลืองทั้งองค์ใหญ่และสูงที่สุดในโลกใบนี้และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและยังเพื่อที่ใช้ประโยชน์สืบต่อไปในวันข้างหน้าบนพื้นที่กว่า100 ไร่ที่ชื้อเองและมีประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคที่ดินให้กับทางวัด รูปเหมือนองค์หลวงปู่จะใหญ่แนโลกเลยถือว่าเป็นการหล่อเกจิดังคนอีสานและดังไปทั่วโลกจะต้องหล่อรูปเหมือนท่านให้องค์”หลวงปู่แสง จันดะโชโต”จะต้องใหญ่ที่สุดในโลก”ฉันใดก็ฉันนั้นเช่นกัน”

เพราะว่าการสร้างองค์พระรูปเหมือนภาคต่างๆมีครบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโต พระอาจารย์หลวงปู่มั่น  หลวงพ่อโสธร ภาคเหนือ ภาพกลาง  ภาพใต้  ถาคตะวันออก มีตรบหมด คงเหลือแต่ภ่าคอีสานเรานี่แหละครับ อันนี้ทางไปทางเราก็จะมีหลวงแสงฯที่สร้างหล่อรูปเหมือนและเททองหล่อด้วยทองเหลืองแท้ๆทั้งองค์อีกด้วยที่สำคัญจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาวอำนาจเจริญและประชาชนทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกที่มีความทรัทธาบูกปู่แสงว่าสร้างใหญ่และสูงที่สุดในโลกโดยท่านหลวงปู่แสง  จันดะโชโตท่านเมตตาอนุญาตให้เราได้ก่อสร้างในครั้งนี้นะครับอาตมาขอจริญพร/

ภาพ-ข่าว ทิพกร   หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here