อำนาจเจริญจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม กวดขันวินัยจราจร

7

ที่บริเวณถนนชยางกูร ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและด้านหน้าโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”  จังหวัดอำนาจเจริญ      โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีเปิดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการตีเส้น/ทาสีทางข้าม โดยแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ  กิจกรรมการตั้งด่านตรวจจับควันดำ โดยขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ) และกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม   

นายเฉลียว  หวังค้ำกลาง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จึงกำหนดแนวทางให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด เร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสีย     ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ครั้งแรก  ระหว่างวันที่  21 – 25 กุมภาพันธ์  2565  และให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกเดือน เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย

อาทิ การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือ ทางม้าลาย และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม หรือทางม้าลาย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร/

ภาพ/ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ    

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here