อากาศเย็นอุณหภูมิลดลงหมอกเริ่มปกคลุม ที่พะเยา

2

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มมีอากาศที่เย็นลง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุม และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ภาพจากมุมสูงที่สามารถสังเกตเห็นหมอกเริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าของวันนี้เริ่มมีอากาศที่เย็นลง โดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าของวันนี้อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอุณหภูมิได้เริ่มลดลง ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ เนื่องจากวานที่ผ่านมายังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่โดยทั่วไป จึงส่งผลให้อุณหภูมิลดลงและเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวเนื่องจากสภาพอากาศโดยทั่วไปของช่วงนี้เริ่มมีอุณหภูมิที่เย็นลงรวมทั้งหมอกเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่

ภาพ-ข่าว ปัณญวิชญ์ พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here