“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาว เพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟ ”จีน-ลาว”

3

“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาว เพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟ ”จีน-ลาว”
จับมือท่าบกท่านาแล้งเคลียร์ปัญหาคอขวดตั้งเป้าร่นเวลาขนส่งจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงไม่เกิน 2 วัน ภายใต้นโยบายอีสานเกตเวย์เชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ว่า พอใจต่อผลการเจรจาความร่วมมือกับบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์คและบริษัทท่าบกท่านาแล้งในการเพิ่มศักยภาพระบบรถไฟ”ลาว-จีน” ในการขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาคอขวดของระบบโลจิสติกส์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน มีนโยบายอีสานเกตเวย์เชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมโลก โดยความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ในการพัฒนาการขนส่งระบบใหม่คือรถไฟลาว-จีน ให้เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศด้วยระบบโลจิสติกส์ผสมผสาน”ราง-รถ” (Multi Modal Trasportation) ในการขนส่งสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากไทยไปสู่จีน เอเซียกลาง ตะวันออกกลางและยุโรป ภายใต้การทำงานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า การเจรจากับนายจันทอน สิทธิชัย ประธานบริหารบริษัทเวียงจันทน์โลจิสปาร์ค (VLP) และคณะผู้บริหารบริษัทท่าบกท่านาแล้ง ร่วมกับนายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เห็นพ้องต้องกันในการเพิ่มขบวนรถไฟ การเพิ่มตู้สินค้า การอำนวยความสะดวก การขนส่งสินค้าผ่านแดน การเชื่อมโยงท่าบกท่านาแล้งกับสถานีเวียงจันทน์ใต้ การพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้า (ICD) การพัฒนาระบบการจองขบวนรถสินค้าและการเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ และการเปิดบริการด่านตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่าน ภายในเดือนมิถุนายนหรือพฤษภาคมปีนี้ จะทำให้การขนส่งผลไม้ภายใต้พิธีสาร ไทย-จีน ด้วยระบบรางสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยจะใช้เวลาเพียง 1-2 วันจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิง รวมไปถึงข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารอีเล็กทรอนิคส์ระหว่างด่านหนองคายกับท่าบกท่านาแล้ง เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของพิธีการเอกสารและการจราจรที่ติดขัดบริเวณพรมแดน ซึ่งเป็นปัญหาคอขวดมานาน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด รวมทั้งข้อเสนอให้เปิดด่าน 24 ขั่วโมง โดยจะรายงานผลการเจรจาให้กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอลงกรณ์และคณะยังได้ตรวจเยี่ยมท่าบกท่านาแล้ง โครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค ระบบการยกตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟของสถานีเวียงจันทน์ใต้ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถไฟความเร็วสูง) และการก่อสร้างสถานีรถไฟคำสวาทที่ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟโดยสารจากไทยไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์และจากนครหลวงเวียงจันทน์มาไทย จากเดิมที่จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง เพื่อรองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากไทย ลาว จีนและนานาประเทศในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here