อลงกรณ์ พลบุตร ร่วมประชุม “ฉากทัศน์อุตสาหกรรมข้าวและชาวนาไทย: นโยบายและยุทธศาสตร์สู่อนาคตที่พึงประสงค์”

9

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและวิสัยทัศน์กับผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามคำเชิญของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้โครงการวิจัย “อนาคต ชาวนา-ชาวสวนรายเล็ก กับเกษตร 4.0: ยุทธศาสตร์สู่ฉากทัศน์ที่ต้องการ” เรื่อง “ฉากทัศน์อุตสาหกรรมข้าวและชาวนาไทย: นโยบายและยุทธศาสตร์สู่อนาคตที่พึงประสงค์” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here