อย่าลืมฉีดยา หมาที่รัก ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า จ.สระแก้ว

3

นายชัยยุทธ เหลืองบุษศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้ถึงสถานการณ์กรณีตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า และได้ส่งตัวอย่างหัวสุนัขในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจหาเชื้อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และได้รับผลตรวจกลับมาในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วและสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ จึงประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อสอบสวนโรค ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562 นี้  ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ยังระบุด้วยว่า สำหรับผลการสอบสวนโรค พบว่า สุนัขที่พบโรคเป็นสุนัขจรจัด ไม่ทราบที่มา เป็นสุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ สีดำ  บริเวณจุดเกิดโรคมีสุนัข จำนวน 202 ตัว แมวจำนวน 57 ตัว  มีการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายในพื้นที่เดือนมีนาคม  2562 ซึ่งตำบลหันทรายยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคมาก่อน สุนัขตัวดังกล่าวพบในพื้นที่ เมื่อวันที่  26 กันยายน 2562 มีอาการดุร้าย วิ่งพล่านไปทั่ว และกัดสุนัขจำนวน  2 ตัว มีสัตว์สัมผัสน้ำลาย จำนวน 43 ตัว ไม่มีคนถูกสุนัขกัด แต่มีผู้สัมผัสน้ำลาย จำนวน  2 คนด้วย  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการควบคุมโรค ได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว 30 วัน ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562 กักสุนัขที่ถูกกัดและสัมผัสน้ำลาย เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 180 วัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  4 เข็ม ทุก 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และเพิ่มเติม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นใกล้เคียงได้ทราบและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า หาความรู้เกี่ยวกับโรคฯ ช่องการติดต่อและแนวทางป้องกันโรค และนำสุนัขไปผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากร..

ภาพ-ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here