อย่ามองทุนยักษ์และบริษัทใหญ่ว่าจะเอาเปรียบเราให้มองประโยชน์แม่ทัพก.เกษตรฯ

8

อย่ามองทุนยักษ์และบริษัทใหญ่ ว่าจะเอาเปรียบเรา แต่เราต้องมองว่า จะหาประโยชน์จากทุนยักษ์และบริษัทใหญ่ ได้อย่างไร เป็นอีกมุมมองที่แม่ทัพ ก.เกษตรฯ ให้แง่คิดไว้นะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here