อยากรู้ป่ะ เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง !! ชวน Gen Z มา First Jobber รั้วชายแดนทหารพราน 35 “ชี้ทางข่าวสารเชิงรุก สู่เส้นทางรับราชการ ทบ.

0

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดย ชุดปฎิบัติการ จักรยานยนต์ทางยุทธวิธีเข้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบกประจำปี 2565 ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA RECRUITMENT SYSTEM) One Stop Service ให้กับนักเรียน เยาวชนชาย ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ ที่มีพื้นที่อาศัยภูมิลำเนาอยู่พื้นที่หากไกล ธุรกันดาร ที่ยากต่อการเข้าถึงข่าวสารต่างๆของกองทัพบก

แล้วในห้วงปัจจุบันโรงเรียนในพื้นที่หลายแห่งมีการเรียนออนไลน์ซึ่งทำให้มีเด็กนักเรียนจำนวนมากเดินทางไปยังบริเวณจุดที่มีสัญญานโทรศัพท์ Internet หน่วยจึงได้จัดประชาสัมพันธ์ตาม จุดตรวจ/จุดสกัดเพื่อเพิ่มช่องทางติดต่ออีกด้วย และในพื้นที่ดังกล่าว อำเภอแม่ระมาด ท่าสองยาง จังหวัดตาก ยังมีผู้นำหมู่บ้าน พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวนมากที่อยากให้ลูกหลาน รับราชการทหาร

จากการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารครั้งนี้ พบเด็กนักเรียนในพื้นที่และพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here