“อภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์” ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน พิธีงานวันครู

0

โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.สอง “พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Transforming the Educational Quality” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระประจำวันเกิด) และจัดพิธีถวายผ้าป่า พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล  โดยมี นายดนัย อินโองการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีจำนวนมาก

และที่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.เมืองแพร่ “พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Transforming the Educational Quality” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์  และจัดพิธีถวายผ้าป่า “กองทุนวันครู อำเภอเมืองแพร่”  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล  โดยมี นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีจำนวนมาก

ที่โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายวิทิต เที่ยงไทย  นายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.หนองม่วงไข่ “พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Transforming the Educational Quality” โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และที่โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ.2566 อ.ร้องกวาง “พลังครู คือหัวใจสำคัญของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Transforming the Educational Quality” โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และบริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here