อบต.หนองพิกุล เคาะประตูบ้านแจกหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำการป้องกันเชื้อโควิด-19

6

นางสุวรรณา แจ้งมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.หนองพิกุล  อสม.และจิตอาสา  ได้เดินเคาะประตูบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองพิกุล เพื่อนำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกบ้าน ทุกหมู่ และแนะนำให้ความรู้การป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าว อบต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ได้เริ่มดำเนินการอบรมการผลิตหน้ากากอนามัยตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีจิตอาสาในตำบลหนองพิกุล กลุ่มประชาชนและชมรมต่างๆในตำบลหนองพิกุล ร่วมกันผลิต โดยได้รับอุดหนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการผลิตหน้ากากจำนวน 3,092 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

 ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here