อบต.หนองพิกุล ตาคลี นครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

6

นางสุวรรณา แจ้งมณี  นายก อบต.หนองพิกุล เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ของศูนย์กีฬาประจำตำบลหนองพิกุล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดห้วยลำไย ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ วันนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้กำหนดให้มีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอาวุโส  รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นเยาวชนอายุ 12-13 ปี  รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งมีทีมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตำบลหนองพิกุล เข้าร่วมการแข่งขัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้   1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด    2.เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้รับประสบการณ์จากการเล่นกีฬา    3.เพื่อเป็นการยกระดับการกีฬาในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น    4.เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง    5.เพื่อให้ศูนย์กีฬาประจำตำบลหนองพิกุล เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการแข่งขันกีฬา  การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. หนองพิกุล ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

 ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here