อบต.ตาคลี ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. เปิดจุดคัดกรองป้องกันไวรัส โคโรนา 2019

14

นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์  นายก อบต.ตาคลี พร้อมด้วยสมาชิก อบต.ตาคลี ผู้ใหญ่ ยิ่ง ปานสอน  อสม. อปพร. ร่วมเปิดจุดคัดกรองนำร่องป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019  (โควิด-19) อยู่บริเวณหน้าวัดเขาใบไม้ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นทางเข้าออกของ 3 หมู่บ้าน  ในฐานะผู้นำชุมชน เป็นห่วงประชาชนในเขตพื้นที่ จะคัดกรองผู้ที่สัญจรผ่านถนนดังกล่าวจะให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน  ถ้าไม่ประชาชนท่านใดไม่สวมหน้ากากอนามัยมาก็แจกให้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้คำแนะนำความรู้ในเรื่องการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019    และพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่ ที่บางส่วนได้ไปทำงานต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง  และกลับมาในพื้นที่เราจะทำงานเชิงรุกสองด้าน  เช่น เชิงรุกและเชิงรับ    เชิงรุก ก็จะช่วยกันคัดกรองชาวบ้านที่ไปทำงานจากต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงและกลับมาอยู่บ้าน ให้มาลงทะเบียน ซึ่งจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านและ อสม.เป็นผู้ดูแลและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ไปดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวทำอย่างไร 14 วัน และในด้านเชิงรับ เราจะผลิตหน้ากากอนามัยแจกให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของหมู่ 6 บ้านโคกกระดี่ จำนวน 3000 ผืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ตาคลี ได้ให้ผ้าและอุปกรณ์มาผลิตหน้ากากอามัย เพื่อแจกได้สวมใสหน้าอนามัยกันทุกคน เป็นการป้องกันการระบาดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019  ส่วนหนึ่งเท่านั้น ก็คงยังไม่พอกัน  และได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านที่เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ จึงบริจาคเงินมาช่วยเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยในเพียงพอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ 6 บ้านโคกกระดี่ เพื่อการป้องกันเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 ต่อไป 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here