อบต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอาชีพ การทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพื่อเสริมรายได้ให้ประชาชน (มีคลิป)

26
อบต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอาชีพ การทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพื่อเสริมรายได้ให้ประชาชน (มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

สภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรลดลง หน่วยงานภาคเอกชนปิดตัวลง จึงทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ผละกระทบต่อรายได้ของครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน และเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ดังนั้น งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  และประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร “กระเป๋าสานเส้นพลาสติก”  เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี  และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวต่อไป

ภาพข่าว / สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here