อบจ.แม่ฮ่องสอน เชิญเที่ยวงาน เปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 15 งานเดียวเหมือนเที่ยวทั้งจังหวัด

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบจ.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ถนนบริบาลเมืองสุข ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ของทุกวัน พบกับกิจกรรมดี ๆ ภายใต้แนวคิด ชิม ชม ช้อป แชะ และแชร์

ชิม ฟรีอาหารไทใหญ่ ทั้งคาว – หวาน มากกว่า 60 ชนิด ชม ศิลปวัฒนธรรม และความหลายหลากของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ ช้อป อาหารไทใหญ่ และสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแชะ บรรยากาศ ความเป็นเมิงไตแม่ฮ่องสอนและแชร์ ความประทับใจ

พิเศษ….สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักในโรงแรม หรือที่พัก ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังสามารถนำใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ห้าร้อยบาทขึ้นไป มาแลกรับหมวกเปิดเมิงไตเก๋ ๆ ตามโครงการคืนภาษีสู่ท้องถิ่น “ใบเสร็จแลกหมวก” ได้ที่บูธกองคลัง กติกาการแลกรับหมวกใบเสร็จรับเงิน มูลค่า 500 – 999 บาท/ห้อง/คืน แลกรับหมวก 1 ใบ , ใบเสร็จรับเงิน มูลค่า 1,000 บาท/ห้อง ขึ้นไป แลกรับหมวก 2 ใบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-611-180

สำหรับงานเปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 15 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่สำคัญต้องการให้การจัดงานได้สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ ที่จะรวมมาจากทุกชนเผ่าในพื้นที่กว่า 10 ชนเผ่า ให้เป็นเวทีหรือศูนย์รวมของการแสดงออกทางวิถีชีวิต วัฒนาธรรมที่หาดูได้ยาก ทามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นพอดีของฤดูหนาวนี้

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here