อบจ.แม่ฮ่องสอน ทุ่มงบ 4 ล้านแก่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ครั้งที่ 5 ครอบคลุมต้องดีและเห็นผลทุกด้าน

3

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดทำโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ครั้งที่ 5  เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สามารถจัดการตนเองและพึ่งตนเองได้   ส่งเสริมให้ประชาชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีในชุมชนและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง   หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับเงินรางวัลตามระดับ   เพื่อนำเงินที่ได้ไปต่อยอดการทำงานพัฒนาในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป    โดยโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ครั้งที่ 5 มีเงินรางวัลรวม กว่า 4 ล้านบาท พิจารณามอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี  ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ 5,000  บาท 

2. หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ  10,000  บาท 

3. หมู่บ้านที่มีคะแนนดีเลิศ   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ  15,000  บาท  

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15  พฤษภาคม  2565  โดยสามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล / เทศบาล / ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ หรือจัดส่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มไลน์หมู่บ้านก่อการดีของแต่ละอำเภอ หรือที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โทรศัพท์ 0-5361-1180

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here