อบจ.แพร่โยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่สำรวจโครงการถนนเลียบแม่น้ำยม

20

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่และนายศุภวัฒน์ ศุภศิริ ส.อบจ.เขต อ.เมือง พร้อมนายสำเริง ใจเอื้อ ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่   ลงพื้นที่สำรวจ โครงการถนนเลียบแม่น้ำยม ณ บ้านร้องขี้ปลา ม.13 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำยมจากสะพานบ้านมหาโพธิ์ถึงสะพานบ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ระยะทาง 2.83 กิโลเมตร สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือบริเวณสะพานบ้านมหาโพธิ์ และบริเวณบ้านสวนเชตะวัน รวมระยะทาง 700 เมตร นอกจากนี้ยังจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะบ้านเชตวันให้เกิดความสวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชนได้

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here