อบจ.เชียงใหม่ kick off ฉีดวัคซีน Moderna เพื่อชาวเชียงใหม่ ดีเดย์ฉีดพร้อมกันกระจาย 25 อำเภอ

5

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีน Moderna องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,200 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 5,600 คน สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอต่างๆ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,200 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 5,600 คน สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอต่างๆ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้นายพิชัย ยังไม่ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันฉีดวัคซีน โดยพร้อมเพียงกันให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค covid-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปิดเมืองเชียงใหม่อีกด้วย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 187 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้นายพิชัย ยังไม่ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันฉีดวัคซีน โดยพร้อมเพียงกันให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค covid-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปิดเมืองเชียงใหม่อีกด้วย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 187 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ-ข่าว วัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here