อบจ.อุตรดิตถ์ แถลงข่าวประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก

10

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช ถนนบรมอาสน์ .ท่าอิฐ องเมือง จงอุตรดิตถ์ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธ์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวด นางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกองประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2566 ได้เปิดรับสมัครการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยขึ้นที่เวทีการประกวดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 13 มกราคม  2566

ในวันนี้มีสาวงามจำนวน 21 คนเข้าประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ และชายหนุ่มจำนวน15 คน เข้าประกวดขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหักซึ่งในการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งทางด้านกริยามารยาทความสวยงามบุคลิกภาพความประพฤติที่ดีพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวอุตรดิตถ์ให้คงอยู่รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ในระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2566 สำหรับสาวงามที่จะได้รับตำแหน่งนางสาวอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทมงกุฎสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลตำแหน่งรองอันดับ 1 นางสาวอุตรดิตถ์เงินรางวัล 15,000 บาทสายสะพายพร้อมช่วยรางวัลตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์เงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนเงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลตำแหน่งขวัญใจมหาชนเงินรางวัล 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล

ในส่วนของการประกวดขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหักมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยหักประจำปี 2566 ทั้งทางด้านกริยามารยาทบุคลิกภาพความประพฤติที่ดีพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสานสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงงานพระยาพิชัยดาบหักสมัครพนักงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2566 ส่วนตำแหน่งขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักประจำปี 2566 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงิน 10,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล ตำแหน่งรองอันดับ 1 ขุนศึกคู่ใจท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก รับเงินรางวัล 7,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัลรองอันดับ 2 ขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยเงินรางวัล 5,000 บาทสายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล

ภาพ-ข่าว  ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here