อบจ.อุตรดิตถ์​ประชุมทำความเข้าใจเพิ่มเติมในรายละเอียด โครงการฝายแกนดินซีเมนต์ และ ธนาคารน้ำใต้ดิน

0

ที่ห้องแคทลียา โรงแรมฟรายเดย์ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​  นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจเพิ่มเติมในรายละเอียด “โครงการฝายแกนดินซีเมนต์ และ ธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง และส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามโครงการของรัฐบาล เพื่อแก้ภัยแล้งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยฝายแกนดินซีเมนต์มีความทนทานต่อกระแสน้ำที่แรงในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ดี ทั้งยังเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอันเป็นการลดและแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในการนี้ นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ และวิทยากรพิเศษ ร่วมเป็นที่ปรึกษา แนะนำแนวทางเพื่อนำเสนอโครงการของบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here