อบจ.อุดรธานี บูรณาการร่วมกับ สภา วฒน.จ.อุดรธานี สร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน ที่ อ.หนองหาน

1

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้นางวรันธรณ์ บวรศักดิ์ หน.ฝ่ายอำนวยการ สป.อบจ.อุดรธานี พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.อุดรธานี สภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี และ สภาวัฒนธรรม อ.หนองหาน ดำเนินงานตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน ในวันที่ 25 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น.ที่ ร.ร.บ้านเชียงวิทยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมี นายกรวีร์ สาราคำ สจ.อบจ.อุดรธานี อ.หนองหาน เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  นายประยูร นารี ประธาน สภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี กล่าวรายงาน และเป็นตัวแทน รับมอบเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน จำนวน 200,000 บาท จาก อบจ.อุดรธานี

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา ศิษยศาสตร์ นักวิชาการวัฒนธรรม จ.อุดรธานี และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจสร้างเกราะวัฒนธรรมไทยต้านภัยในเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และว่าที่ ร.ต.สมบัติ  เกิดเพชร ผอ.ร.ร.บ้านเชียงวิทยา และนายไพบูลย์ พุทธรักษ์ รองผอ.ร.ร.บ้านเชียงวิทยา อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่และการดำเนินโครงการฯ การอบรมในวันนี้ มีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ 1.“คุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 ธรรมะช่วยได้”โดยพระปลัดระวี รวิวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองหาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี  2.“เยาวชนสุขภาพดี มีสุข” โดย นายรุ่งเรือง ปัณณราช    สาธารณสุข อ.หนองหาน 3. “เยาวชนปลอดภัยไว้ก่อน”โดย ร.ต.อ.ฉลอง  ยอดสง่า รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองหาน 4. “ทำอย่างไรให้เป็นคนดี  ด้วยมารยาทไทย”โดยนางระพีพรรณ จันทรสา ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.อุดรธานี และ 5. “เรารักวัฒนธรรมไทย”โดย อ.พัทยา สืบยุบล วิทยากรจากสภาวัฒนธรรม จ.อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here