อบจ.สระแก้วใช้แอปฯรับส่งผู้ประสบเหตุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับเช่นกัน

9

อบจ.สระแก้วใช้ระบบแอปพลิเคชัน ในการรับและส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุที่รวดเร็ว จากศูนย์นเรนทร วันนี้ส่งผลดีต่อผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ที่หากมีเหตุฉุกเฉิน เขาจะได้รับการบริการเช่นกัน สระแก้วนะ จะบอกให้

พี่คำรณพาไปชมการบริการเหตุฉุกเฉินที่รวดเร็วของ ศูนย์นเรนทร จ.สระแก้ว วันนี้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็ได้ใช้บริการนี้เช่นกันนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here