อบจ.พัทลุงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

6

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยปลาน้ำจืด เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ขึ้น ตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดประจำปี 2563  ในเหล่งน้ำธรรมชาติของพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 435,000  ตัว 

โดยในวันนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดขึ้นที่ห้วยแม่โอ ท้องที่ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ..พัทลุง จำนวน 45,000 ตัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้มและคืนความสมบูรณ์สู่แนวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและตามแนวชายฝั่งน้ำต่างๆของจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการดำเนินการปล่อยปลาน้ำจืด  ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งขยายพันธ์ปลา เมื่อฤดูน้ำหลากปลาเหล่านี้จะไปตามการไหลของน้ำและขยายพันธุ์ไปตามสายน้ำต่างๆและยังเป็นการช่วยให้ประชาชนชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถจับปลาเหล่านี้ไปเป็นอาหารและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here