อบจ.นราธิวาส รับมอบงบประมาณสนับสนุนจากสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมส่งต่อถุงยังชีพบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยะวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับมอบงบประมาณ สนับสนุนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จำนวน 500,000 บาท โดยจัดทําเป็นถุงยังชีพจำนวน 2,000 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้) เป็นตัวแทนในการส่งมอบครั้งนี้

สำหรับถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมองค์การบริหารแห่งประเทศไทย จะมีการส่งต่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้นได้รับผลกระทบ จากปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณ น้ำในลุ่มน้ำ 3  สายหลักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำ โก-ลก มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนและพื้นที่ทำกินของ ประชาชนเสียหายเป็นวงกว้าง

ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศเป็นเขตให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย 13 อำเภอ ๗๖ ตำบล 561 หมู่บ้าน 3 เขต เทศบาล 68 ชุมชน ในทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมที่สุด                   

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here