อบจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า”

4

สิบเอก พิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า

โดยมี บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์  เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก แม่พระรับสารตาคลี และประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ และผู้พิการทุกประเภทเข้าร่วมอบรม ให้การต้อนรับ 

และมี นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิ์การ อบจ.นครสวรรค์ กล่าววัตถุประสงค์  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20(3) กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่ได้มาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัด…

อบจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า” อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภาพ-ข่าว สมเกรียติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here