อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาพาเที่ยวแปดริ้ว

9

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาพาเที่ยวแปดริ้ว ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.ย. 2565 ระยะเวลา 2 วัน มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) และโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม รวมจำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม โดยในวันที่ 7 ก.ย. 2565  เป็นการฝึกอบรมทางวิชาการ และวันที่ 8 ก.ย. 2565 เป็นการนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อฝึกภาคสนาม โดยมีวิทยากรจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7  จังหวัดจันทบุรี , ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา และ ผู้ดูแลเพจเฟชบุ๊ก”รู้เรื่องแปดริ้ว” มาบรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถแนะนำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here