อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับเยาวชน

4

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับเยาวชน “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” พร้อมด้วยนางนุชนารถ ยุววรรณ  ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา นายชัชชัย พุทธสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ครูผู้ฝึกสอน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ต.หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับเยาวชน “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”  อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ก.ค. ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2565 โดยมีนักเรียนและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้า จำนวน 60 คน และภาคบ่าย จำนวน 60 คน และได้รับการสนับสนุนครูผู้ฝึกสอนจากชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานที่จัดโครงการจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อรณรงค์การต่อต้านภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here