อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน โดยมีนายทรัพย์ทวี กุลสารี นายก อบต.ท่ากระดาน เป็นผู้รับมอบ และเทศบาลตำบลท่าถ่าน โดยมีนายขจรศักดิ์ พงษ์นิทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าถ่าน เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อร้ายแรง และโรคระบาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้มีนายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 15,000 ขวด และหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น) จำนวน 15,000 กล่อง โดยแบ่งจัดสรร เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 15,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 15,000 กล่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน และมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,500 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 กล่อง ให้กับเทศบาลตำบลท่าถ่าน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here