อบจ.ฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

3

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวน 800,000 บาท ให้กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 มี พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู รอง ผกก.ตชด.12 รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับการมอบเงินอุดหนุนให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมสมรรถนะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีบุคลากรเพียงพอ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here