อบจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการบริหารราชการ

5

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

และพร้อมให้ความร่วมมือ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here