อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” รุ่นที่ 1 ฝึกสอนว่ายน้ำฟรี🏊 ป้องกันเด็กจมน้ำ ช่วงปิดเทอม

2
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้" รุ่นที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมีปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนว่ายน้ำ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

นางนุชนารถ ยุวรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” รุ่นที่ 1 มีนักเรียนและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ป้องกันเด็กจมน้ำ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รณรงค์การต่อต้านภัยจากยาเสพติดอบายมุขทั้งปวง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังสร้างความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และสามัคคีได้เป็นอย่างดี
การจัดโครงการได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนวิทยากร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here