อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ฝึกอบรมทำกระเป๋าหนังแฮนด์เมด”

5

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพยฺ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลักสูตร   ฝึกอบรมการทำกระเป๋าหนังแฮนด์เมด โดยมี  นางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย  นายมติชน ชูทับทิม ที่ปรึกษา รมต. กระทรวงแรงงาน    นายกิตชัย กิตติคุณ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสมไหม ห้วยขันทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ อบจ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการดังกล่าว อบจ.ฉะเชิงเทรา โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค. 2565  จำนวน 3 วัน โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์จากการจัดสวัสดิการสังคมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและลดการพึ่งพาผู้อื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเสมอภาคบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here