อบจ.ฉะเชิงเทรา ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางเรือน

91

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองบางเรือน (SML) หมู่ที่ 9 ต.บางกะไห อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

โดยก่อสร้างสะพานคอนรีตเสริมเหล็กมีขนาดผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร ตีเส้นแบ่งผิวจราจรทางเท้าข้างละ 1 เมตรพร้อมงานเชิงลาดคอสะพาน  (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา)

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here