อบจ.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดแข่งขันโฟล์คซอง ให้กับ นร.(มีคลิป)

4

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ให้กับนักเรียน ตั่งแต่ ประถมศึกษา ถึง อุดมศึกษา อายุไม่ เกิน 22 ปี โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 100 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรี แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียน มีทักษะทางสังคม และใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้เด็กและเยาวชน และนำไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคตต่อไป

ภาพ-ข่าว มงคล สว่างศรี จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here